Edward Rubikons Mysterier

De originale Edward Rubikon-historiene var på trykk i Bobla nr. 144, 145, 146 og 148. Alle historiene er skrevet av meg.

Fullmånenatten er tegnet av Andreas Iversen, Tore Strand Olsen og Elisabeth Høyer. Tekstet og fargelagt av Bård Lilleøien, mens Carlos Dante Marti bidro med tidlige skisser.

Demon-stratoren er tegnet og fargelagt av Andreas Iversen.

Mørkesinn er tegnet og fargelagt av Andreas Iversen.

Levende Snø er tegnet og fargelagt av Regine Toften Holst.